VE til procesordningen er en tilskudsordning, som yder anlægsstøtte til virksomheder, der omlægger deres procesenergi fra fossilt til vedvarende energi eller fjernvarme.
Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger.
Energimærkning og ecodesignkrav hjælper til at udbrede energieffektive apparater og produkter.
BedreBolig skal fremme energirenovering af enfamiliehuse ved at gøre det lettere for boligejerne at energirenovere deres boliger.
Energiforbruget i den offentlige sektor er mange steder nedbragt gennem en systematisk indsats over en længere årrække. Der er dog stadig mange besparelser at hente.
Effektiv anvendelse af energi og energibesparelser er vigtige metoder til at reducere omkostninger.
Gennem energiselskabernes spareindsats skal net- og distributionsselskaberne medvirke til realisering af energibesparelser
I Danmark har der gennem de sidste 25 år været fokus på energibesparelser, og der er gennemført meget store effektivitetsforbedringer.
Energisparerådet - Et uafhængigt rådgivende råd, som skal bidrage til at styrke koordineringen og fremme udviklingen af den danske energispareindsats.
Daværende Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard indbød i efteråret 2012 en bred kreds af interessenter til at deltage i netværket for energirenovering.