Ecodesign

For at nedbringe produkters energiforbrug stiller EU krav – de såkaldte ecodesignkrav – så de mindst energieffektive produkter bliver fjernet fra markedet.

For at begrænse EU’s energiforbrug og klimapåvirkning kan EU stille krav til energirelaterede produkters energieffektivitet. Effektivitetskravene er fælles for alle EU-lande. Dette sikrer at omkostningerne for producenterne bliver mindre og besparelserne for forbrugerne større, end hvis de enkelte EU-lande pålagde nationale krav.

Direktivet og forordningerne

Ecodesigndirektivet er det lovmæssige grundlag for at gennemføre ecodesignkrav til produkter og apparater. Der kan stilles ecodesignkrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi, eller som har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt, f.eks. vinduer. Reglerne for de enkelte produkter gennemføres via EU-forordninger.

I menuen til højre kan du få overblik over lovgivningen. Du kan også læse om ecodesign og tilblivelsen af reglerne her.

Produkter med ecodesignkrav

Der er ecodesignforordninger for følgende produktkategorier:

Flere produkter på vej

Der er flere forordninger på vej, bl.a. for butikskøleanlæg, vinduer og varmluftsaggregater. 

Menuen til højre indeholder link til en oversigt over status for ecodesign-arbejdet.

Tilmelding til nyhedsbrev

Send en e-mail til ecodesign@ens.dk for at registrere dig og få besked, når der sker noget nyt inden for ecodesign. Du kan også stille faglige spørgsmål direkte på denne e-mail-adresse.