BedreBolig

BedreBolig skal fremme energirenovering af enfamiliehuse ved at gøre det lettere for boligejerne at energirenovere deres boliger.

Fakta om BedreBolig

BedreBolig-initiativet udspringer af Vækstplan DK fra 2013, som er en bred politisk aftale mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF.

BedreBolig omfatter både et større analysearbejde og udvikling af en rådgivningsordning, som har til formål at gøre det lettere for boligejeren at komme i gang med at energirenovere boligen.

Udviklingen af ordningen er sket i tæt samspil med brancheforeninger, finansielle institutioner, kommuner m.fl. Der har blandt andet været nedsat en række arbejdsgrupper om boligejernes behov, energiselskabernes rolle, finansielle elementer og certificering. Desuden er ordningen afprøvet i 9 pilotkomunner. 

BedreBolig-ordningen har sin egen hjemmeside: BedreBolig.dk


BedreBolig-rådgivning
BedreBolig-rådgivning er helhedsorieteret rådgivning, som gør det lettere for boligejerne at energirenovere. En BedreBolig-rådgiver kan tilbyde forskellige rådgivningsydelser tilpasset boligejerens behov.

 

  • BedreBolig-screening: screening for energibesparelses­muligheder afstemt efter boligejerens ønsker.
  • BedreBolig-plan: boligejeren kan få en BedreBolig-plan, der giver samlet overblik over mulige forbedringer og økonomi. Planen kan bruges i en dialog med håndværkere, banken mv.
  • BedreBolig-projekt: boligejeren kan få hjælp til projektering, tilbudsindhentning, byggeledelse mv. i forbindelse med renoveringsprojektet.

For at tilbyde BedreBolig-rådgivning skal en rådgiver være ansat i en godkendt BedreBolig-virksomhed og opfylde en række krav til erhvervserfaring og uddannelse.


Uddannelsen til BedreBolig-rådgiver
Uddannelsen til BedreBolig-rådgiver foregår i det almindelige uddannelsessystem. Uddannelsen udbydes pt på Københavns Erhvervsakademi og Erhvervsakademi Dania. Uddannelsesforløbet er brugerbetalt og udbydes i sammenhæng med energikonsulent-uddannelsen.

Du finder informationer flere informationer på om uddannelsen her:

Markedsføring
Energistyrelsen understøtter etablering af BedreBolig-ordningen med en landsdækkende markedsføringsindsats. Indsatsten har til formål at synliggøre fordelene ved energirenovering og øget boligejernes kendskab til BedreBolig.

Der er udviklet en række materialer, som kan bruges til at markedsføre BedreBolig-ordningen lokalt. Materialerne fremgår nedenstående oversigt. Materialer kan bestilles ved hendvendelse til BedreBolig-sekretariatet. Skriv til info@bedrebolig.dk.

Oversigt over materialer

BedreBolig-logo


BedreBolig-analyser
Der er i forbindelse med BedreBolig-initiativet igangsat en række analyser, der skal styrke viden om energirenovering. I analyserne ses bl.a. nærmere på sammenhængen mellem bygningers energistandard og ejendomsprisen, komfort og sundhed. Analyserne offentliggøres i takt med, at de færdiggøres.

Analyserne finder du her
 

Lovgivning
BedreBolig-ordningen er reguleret i ”lov om fremme af energibesparelser i bygninger”.

Bekendtgørelsen om BedreBolig-ordningen trådte i kraft d. 1. februar 2014. De seneste ændringer til bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2016. Ændringerne betyder bl.a, at den endelige godkendelse af BedreBolig-virksomheders kvalitetsstyringssystemer først skal ske 2 år efter, den foreløbige godkendelse er foretaget af en kontrolinstans eller et certificerende organ.  

Se bekendtgørelsen