Bygningers energiforbrug

Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger.

I Danmark har vi en række regler, som skal medvirke til at spare på energien i bygninger til gavn for virksomheds- og privatøkonomien, miljøet og samfundet. Det drejer sig bl.a. om følgende:

  • Regler om energimærkning af bygninger ved salg, leje samt regelmæssigt hvert 10. eller 7. år afhængig af besparelsepotentialet, når bygningen er over 1000 m2
  • Regler om energieftersyn af store ventilationsanlæg hvert 5. år. 
  • Regler i bygningsreglementet, som skal sikre, at bygninger opføres og renoveres, så unødvendigt energiforbrug undgås. Bygningsreglementet kan læses på Bygningsreglementet.dk

Ved at følge linkene til venstre kan du læse mere om de forskellige regler og initiativer.