Build Up Skills

Den nationale køreplan for Build Up Skills Danmark er nu klar.

Efter 18 måneders arbejde med deltagelse af aktører fra både byggebranchen og uddannelsessektoren foreligger der nu en endelig national køreplan for Danmark i Build Up Skills projektet.

Den nationale køreplan har til hovedformål at anvise en plan for, hvordan barrierer og kompetencegab inden for byggesektoren overvindes for derved at bidrage til opfyldelsen af de danske og EU’s mål for at reducere eller effektivisere energiforbruget samt øge brugen af vedvarende energi i bygninger. 

Det danske Build Up Skills projekt blev gennemført af et konsortium bestående af Energistyrelsen (Koordinator), Teknologisk Institut (Projektleder), Statens Byggeforskningsinstitut og KommunikationsKompagniet. Konsortiet er sammensat med opbakning fra DS Håndværk & Industri, Tekniq, Dansk Byggeri og den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse i april 2011, hvorefter der blev udarbejdet en national EU-ansøgning.