Certificering af virksomheder til udførelse af energimærkninger

Energimærkning af bygninger kan kun udføres af certificerede firmaer.

De nærmere regler for hvem, der kan udarbejde energimærkninger fremgår af Bekendtgørelse nr.  824 af 24. juni 2016 om energimærkning af bygninger.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at energimærkninger kun kan udarbejdes af firmaer, der er certificeret til at udføre energimærkninger. For at opnå certificering skal virksomheden indføre et kvalitetssikringssystem efter reglerne i den internationale standard ISO 9001 og Bilag 1 i Bekendtgørelse nr.  824 af 24. juni 2016 om energimærkning af bygninger.

Certificering gennemføres af certificeringsorganer, som er akkrediteret af Danak (Dansk Akkreditering) eller tilsvarende organ i et andet EU-land tilsluttet den fælleseuropæiske akkrediteringsorganisation EA (European Co-operation for Accreditation).

Akkrediteringen foregår på baggrund af standarden: ISO 17 021: ”Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer” med supplerende krav. De supplerende krav til akkrediteringen af certificeringsorganerne er beskrevet i Bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015 om energimærkning af bygninger.

De internationale standarder, ISO 9001 og ISO 17021, kan købes ved henvendelse til Dansk Standard og ligger i øvrigt til gennemsyn i Energistyrelsen.

Det understreges, at certificerede virksomheder skal registreres hos Energistyrelsen - Center For Bygninger for at kunne indberette energimærkninger. Hvis du ønsker, at registrere dit firma som certificeret, skal du sende oplysninger om firmaet og certifikatet via denne formular.

Når Energistyrelsen modtager ansøgningen om firmaregistrering, træffes der afgørelse senest 4 uger efter modtagelsen, dog under den forudsætning at al dokumentation er fremsendt jf. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger nr. 673 af 25. juni 2012 § 24, stk. 1.

Energistyrelsen har udarbejdet et eksempel på, hvordan en virksomheds kvalitetshåndbog kan se ud. Eksemplet finder du i højre side under dokumenter.