Energimærkning af bygninger til handel og service

Energimærkning af bygninger til handel og service er lovpligtig. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Energiforbedring gavner ikke alene virksomhedens økonomi. Ved at spare energi forbedrer man også klimaet, Danmarks betalingsbalance og forsyningssikkerheden. 

I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima, uden fodkulde og træk.

Hvilke bygninger skal energimærkes – og hvornår skal det ske?

Bygninger til handel og service er omfattet af nedenstående regler:

  • Alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding.
  • Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning. 
  • Siden 1. juli 2009, har en tilsvarende regel været gældende, når en ejendom udlejes helt eller delvis, og når der sker overdragelse af en andel, anpart eller aktie i en ejendom.
  • Fra 1. juli 2009 har der været krav om, at alle bygninger over 1.000 m2 har en gyldig energimærkning, også selvom ejendommen ikke skifter ejer.
  • I medfør af regler, der er trådt i kraft den 1. februar 2011, er energimærkningsrapporter udarbejdet efter 1. september 2006, men inden 31. januar 2011, gyldige i 7 år. Energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. februar 2011 er gyldige i enten 10 eller 7 år afhængig af det besparelsespotentiale, som det enkelte energimærke anfører.

Landbrugs- og industribygninger skal ikke energimærkes. Der er enkelte andre undtagelser, som fremgår af Bekendtgørelse nr.  824 af 24. juni 2016 om energimærkning af bygninger.

 

Opslag af energimærkning i større bygninger

Fra 1. januar 2013 er der iht. Lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger krav om opsætning af en udført og fortsat gyldig energimærkning i bygninger, hvor et samlet etageareal på over 600 m2 i denne ofte besøges af offentligheden. Bygninger, som offentligheden ofte besøger, er for eksempel butikker og butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller.

Kravet udvider ikke pligten til energimærkning af disse bygninger. Det er derfor kun, hvor energimærkningen allerede foreligger, at den skal opsættes på et sted, der er synligt for offentligheden.

Manglende opsætning af energimærket kan straffes med bøde.