Lavenergiklasser

I bygningsreglementet (BR10) er der udover de normale energikrav til byggeriet også indført to frivillig lavenergiklasser; Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020, som man kan vælge at opføre byggeri efter.

De to lavenergiklasser er en del af udmøntningen af den energipolitiske aftale fra 2008, hvor det blev besluttet, at energiforbruget i nybyggeriet skal reduceres med i alt 75 pct. i 2020 i forhold til 2006.

Lavenergiklasse 2015 har et energiforbrug, som ca. 25 pct. lavere end standardkravene i dag, og i bygningsklasse 2020 reduceres energiforbruget med ca. 50 pct. i forhold til i dag. I bygningsklasse 2020 er der ud over et lavt energiforbrug også lagt vægt på kvaliteter, så som godt indeklima og arkitektur. Derfor understøtter klassen løsninger af høj kvalitet med et sundt og komfortabelt indeklima, god arkitektur og dagslys.

Både lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 er indført som frivillige klasser i bygningsreglementet, der først bliver lovkrav i henholdsvis 2015 og 2020. Hermed får byggebranchen en række år til at udvikle nye løsninger og gøre sig erfaringer med lavenergibyggeriet. Samtidig betyder den tidlige udmelding af klasserne, at de løsninger og byggemetoder, som udvikles og afprøves til disse byggerier, bliver forbedret og billiggjort frem mod 2015 og 2020.

bygningsreglementet.dk kan du læse de specifikke krav, som gælder for de to lavenergiklasser.