VE godkendelses-ordningen

Her kan du læse om indholdet i godkendelsesordningen for virksomheder, som monterer små vedvarende energianlæg.

Kort om ordningen

Godkendelsesordningen er for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. Med små vedvarende energianlæg forstås biomassekedler og – ovne, solcelle- og solvarmeanlæg og varmepumper. Virksomheder kan vælge at blive godkendt indenfor en eller flere af teknologierne. Virksomhederne kan opnå en godkendelse fra Energistyrelsen som henholdsvis VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed. En godkendelse giver virksomheden ret til at anvende betegnelsen VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed i sin markedsføring.

Klik her hvis du er en forbruger

Klik her hvis du er en virksomhed