Energiforbrug i ventilationsanlæg

En effektiv drift af ventilationsanlæg er nøglen til at undgå unødigt elforbrug og ekstraomkostninger. Energistyrelsen anbefaler derfor at ventilationsanlæg efterses regelmæssigt.
Fra 1. januar 2008 til 31. december 2015 var det lovpligtigt for ejere af ventilations- og klimaanlæg med en kapacitet på over 5 kW at få efterset deres anlæg mindst hvert 5. år. Ventilationseftersynsordningen er blevet nedlagt 1. januar 2016 som et led i regeringens  vækstpakke ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra 23. november 2015. Dermed er det ikke længere lovpligtigt for ejere af store ventilationsanlæg at få efterset deres anlæg.
 
Energistyrelsen anbefaler fortsat at ventilationsanlæg efterses regelmæssigt. Få flere oplysninger om effektiv drift af ventilationsanlæg.