Energibesparelser i regioner og kommuner

Kommunerne og regionerne har indgået aftaler om at mindske energiforbruget i de offentlige bygninger.

I kommuner og regioner er kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ansvarlige for indsatsen for at gennemføre energibesparelser. Med baggrund i den politiske aftale om den fremtidige energispareindsats fra den 10. juni 2005 har transport- og energiministeren, hhv. klima- og energiministeren indgået aftaler med KL og Danske Regioner om at kommuner og regioner skal leve op til de samme krav om energieffektive indkøb, energiledelse og realisering af energibesparelser, med op til 5 års tilbagebetalingstid, som gjaldt for de statslige institutioner, da aftalerne blev indgået.

Danske Regioner har den 13. januar 2009 indgået en aftale med  Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

KL indgik i oktober 2007 en frivillig aftale med Transport- og Energiministeriet

KL, Danske Regioner og Energistyrelsen drøfter løbende kommunernes og regionernes energispareindsats.

Alle kommunale og regionale bygninger er omfattet af den lovpligtige energimærkningsordning. For energimærkning af offentlige bygninger gælder særlige regler.

Der findes ingen samlede opgørelser over energiforbruget i de kommunale bygninger, men mange kommuner har igennem en årrække udarbejdet grønne regnskaber, der typisk også indeholder oplysninger om forbruget af energi.