Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev samt løbende holde dig orienteret om, hvad der er aktuelt i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats.
Her på siden kan du læse om energiselskabernes energispareindsats og mulighederne for at samarbejde med et energiselskab i forbindelse med gennemførelse af energieffektiviseringstiltag.
Find information om aftalekæde, opgørelsesmetoder, krav til dokumentation, indberetning m.m. samt om verifikationsenheden og kollektive produktionsanlæg.
Som ekstern aktør (håndværker, VVS´er, rådgiver m.fl.) har du mulighed for at indgå aftale med et net- og distributionsselskab om salg af energibesparelser, som er opnået i forbindelse med energiforbedrende tiltag hos forbrugerne (private og erhverv).
Net- og distributionsselskaberne skal medvirke til at realisere energibesparelser hos slutbrugere af energi. Indsatsen er en del af den samlede indsats fastlagt i den politiske aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik i årene 2012 - 2020.
Her kan du finde svaret på en lang række af de mest stillede spørgsmål omkring energispareindsatsen.
Ved gennemførelse af standardiserede energispareaktiviteter kan energibesparelsen opgøres ved hjælp af en standardværdi. Standardværdikataloget omfatter alle gældende standardværdier.