Information til eksterne aktører

Som ekstern aktør (håndværker, VVS´er, rådgiver m.fl.) har du mulighed for at indgå aftale med et net- og distributionsselskab om salg af energibesparelser, som er opnået i forbindelse med energiforbedrende tiltag hos forbrugerne (private og erhverv).

Alle net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas er gennem aftalen af 13. november 2012 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. Olieselskaberne er omfattet af aftalen på frivillig basis.

Formålet med energispareindsatsen er at fremme energibeparelser i Danmark.

Net- og distributionsselskaberne har metodefrihed til at opnå de aftalte energisparemål på en omkostningseffektiv måde.

Net- og distributionsselskaberne er ikke begrænset af deres forsyningsområde eller energiart. Dvs. at et nordjysk elselskab godt kan yde tilskud til efterisolering af ydervægge hos en slutbruger på Fyn. Ligeledes kan et naturgasselskab indberette en energibesparelse opnået hos en fjernvarmeforbruger.

Mellemled mellem forbruger og energiselskab

Det er net- og distributionsselskaberne, der indberetter energibesparelserne til Energistyrelsen.

Som ekstern aktør er det ikke muligt at eje en energibesparelse. Aktøren er alene mellemled mellem slutbrugeren (forbrugeren/ kunden) og net- og distributionsselskabet. Slutbrugeren ejer energibesparelsen. Når slutbrugeren indgår en aftale med et net- og distributionsselskab, overdrages retten til indberetning til det pågældende net- og distributionsselskab.

Eksterne aktører er VVS-firmaer, tømrer-firmaer, elinstallatører, rådgivende virksomheder m.fl.

Find et energiselskab

Hjemmesiden www.energisparesiden.dk har til formål at gøre det nemmere at etablere kontakt mellem eksterne aktører og net- og distributionsselskaberne. Du kan bl.a. finde kontaktoplysninger på net- og distributionsselskaberne samt en standardkontrakt, som kan anvendes i forbindelse med indgåelse af en aftale.

Stikprøvekontrol

Energistyrelsen udfører årligt en stikprøvekontrol af spareindsatsen på tværs af alle selskaber for at kontrollere, om selskaberne lever op til kravene i aftalen og bekendtgørelsen.  Stikprøven omfatter slutbrugere, eksterne aktører og net- og distributionsselskaberne.

Læs mere om ordningen

I menuen til venstre findes information om, hvilke energibesparelser der er omfattet af energispareindsatsen og hvilke, der ikke kan medtælles samt om kravene til ubrudt aftalekæde, dokumentation, ofte stillede spørgsmål m.v.

Skabeloner til registrering og dokumentation af besparelser ved brug af standardværdier og specifik opgørelse, liste med almindelige vedligeholdelsesopgaver m.m. findes i menuen til højre.

Du kan læse mere om at være aktør i energiselskabernes energispareindsats i denne folder: