Information til forbrugere og virksomheder

Her på siden kan du læse om energiselskabernes energispareindsats og mulighederne for at samarbejde med et energiselskab i forbindelse med gennemførelse af energieffektiviseringstiltag.

Net- og distributionsselskaberne inden for el, olie, naturgas og fjernvarme er gennem årlige energisparemål forpligtet til at medvirke til realisering af energibesparelser hos slutbrugerne af energi. Energibesparelserne kan bl.a. opnås ude hos privatforbrugere, i offentlige bygninger og i industrivirksomheder.

Formålet med energispareindsatsen er at fremme energibesparelser i Danmark. 

I folderne, som du finder til højre, kan du læse mere om dine muligheder for at søge om rådgivning eller tilskud fra et energiselskab.

Indgå aftalen før du starter energirenoveringen

Gennem net- og distributionsselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at opnå støtte, f.eks. tilskud til energiforbedrende tiltag som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer.

Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et net- eller distributionsselskab før, du går i gang med selve tiltaget. Indgåelse af bindende aftale om køb af udstyr, materialer eller om udførelse af projektet opfattes som igangsættelse af tiltaget.

Det er at du er opmærksom på, at du kun kan overdrage en energibesparelse én gang. Det betyder, at hvis du har indgået en aftale med ét energiselskab, kan du ikke indgå aftale om den samme energibesparelse med et andet selskab eller aktør.

Net- og distributionsselskabet indberetter besparelsen til Energistyrelsen for at kunne opfylde deres mål for spareindsatsen.

Find et energiselskab

Som slutbruger bestemmer du selv, hvilket net- og distributionsselskab du ønsker at samarbejde med. 

Via linkene til højre kan du finde yderligere oplysninger om energibesparelser og tilskudsmulighederne i forbindelse med samarbejde med et energiselskab. På energisparesiden.dk kan du blandt andet finde kontaktoplysninger på alle net- og distributionsselskaber med en energispareforpligtelse samt se, hvilke typer af energibesparelser det enkelte net- og distributionsselskab yder tilskud til.

Læs mere om aftalen og retningslinjerne

Hele aftalen, som energiselskaberne har indgået med ministeren, kan du finde her.