Energisparerådets udtalelser

Energisparerådet kan på eget initiativ komme med forslag til initiativer med henblik på en styrkelse af energispareindsatsen. Indtil GO' Energis ophør skulle Energisparerådet ligeledes udtale sig om GO' Energis årlige handlingsplaner.

Energisparerådet kan i henhold til kommissoriet på eget initiativ komme med forslag til nye energibesparelsesinitiativer. Anbefalingerne afgives til energi-, forsynings- og klimaministeren.

I henhold til kommissoriet skulle Energisparerådet ligeledes forelægges GO' Energis årlige handlingsplan til kommentering forud for energi-, forsynings- og klimaministerens godkendelse. Denne funktion er ophørt med nedlæggelsen af GO' Energi i 2012.

Du kan se Energisparerådets udtalelser og forslag på denne side.