Energisyn i store virksomheder

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 skal bidrage til, at medlemslandene når deres målsætninger for reduktion af drivhusgasser i 2020. Samtidig har direktivet til formål at øge de europæiske virksomheders konkurrenceevne.

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 skal bidrage til, at man på EU-niveau når sine målsætninger for reduktion af drivhusgasser i 2020 og samtidig øger de europæiske virksomheders konkurrenceevne.
EU’s energieffektivitetsdirektiv blev implementeret i dansk lovgivning som det skulle, inden den 5. juni 2014. Det skete da Danmark d. 8. april 2014 endeligt vedtog LOV nr. 345: Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.)

Energisyn i store virksomheder

Inden EU’s energieffektivitetsdirektiv kan anses som værende fuldt implementeret, skal der dog også udarbejdes en række bekendtgørelser, der nærmere specificerer de krav der sikrer, at direktivets enkelte artikler er opfyldt. Et af de store elementer i EU’s energieffektiviseringsdirektiv er direktivets artikel 8, hvori der stilles krav om at alle store virksomheder skal udføre energisyn på den enkelte virksomheds energiforbrug til transport, proces og bygninger hvert fjerde år. Bekendtgørelse nr 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder er trådt i kraft den 25. november.

Læs mere om energisyn i denne policy guide fra ECEEE

Fristen for at indsende en energisynsrapport, dokumentation for energi- eller miljøledelse eller at virksomheden er undtaget, er 1. marts 2016, jf. BEK 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Energistyrelsen henstiller, at virksomheder, der ikke har mulighed for at overholde denne frist, overholder rapporteringskravet senest 1. juli 2016.

Læs mere i forklaring om bestemmelser,  som du finder i højre kolonne.