Energisyn i store virksomheder

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 stiller krav om at store virksomheder skal foretage energisyn hvert fjerde år.

 

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 skal bidrage til, at EU indfrier sit mål om at forbedre sin energieffektivitet med 20 pct. i 2020. Forøget energieffektivitet kan skabe mange fordele for EU-landene, herunder en forbedret konkurrenceevne for de europæiske virksomheder.

Et af de store elementer i EU’s energieffektiviseringsdirektiv er direktivets artikel 8, hvor der stilles krav om, at alle store virksomheder skal udføre energisyn på den enkelte virksomheds energiforbrug til transport, proces og bygninger hvert fjerde år, første gang i Danmark inden 1. marts 2016. Reglerne er gennemført i Danmark ved lov nr. 345 af 8. april 2014 Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.)... og  Bekendtgørelse nr. 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Energistyrelsen henstiller, at virksomheder, der ikke havde mulighed for at overholde denne fristen den 1. marts, overholder rapporteringskravet senest 1. juli 2016.

Vi har modtaget mange energisynsrapporter og henvendelser omkring den 1. juli og vil svare hurtigst muligt. 

Virksomheder, som ikke kan nå at indsende energisynsrapport, dokumentation for energi- eller miljøledelse eller orientering om, at virksomheden er undtaget kravet om energisyn inden 1. juli 2016 anmodes om at melde dette til Energistyrelsen med angivelse af en realistisk tidshorisont for at leve op til kravet. Dette vil blive lagt til grund i en indskærpelse om at overholde kravet om energisyn. Virksomheder, som ikke melder sig senest den 1. september 2016 vil modtage et påbud, som Energistyrelsen vil udstede, jf. lov 345 af 8. april 2014 om fremme af energibesparelser § 17, stk. 2.