VE til proces

VE til procesordningen er en tilskudsordning, som yder anlægsstøtte til virksomheder, der omlægger deres procesenergi fra fossilt til vedvarende energi eller fjernvarme.

VE til procesordningen startede i 2013 og er etableret som følge af energiaftalen fra 2012. 
 
VE til procesordningen er målrettet til virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme. Ordningen støtter ligeledes energibesparelser, der gennemføres i tilknytning til konverteringerne. Der er afsat en pulje på 3,65 mia. kr. i perioden 2013-2021.
 
Du er velkommen til at sende en ansøgning – ansøgningsmateriale findes på oversigten til venstre ”Ansøgningsmateriale”, hvor der ligeledes er en vejledning til ansøgning.

 

Her tilmelder du dig VE til proces' nyhedsbrev

 

Evaluering af VE til proces

I overensstemmelse med energiaftalen d. 22. marts 2012 er VE til proces-ordningen blevet evalueret i første halvår af 2015. Evalueringen er fokuseret omkring specifikke og afledte effekter af ordningen. Desuden er blandt andet erhvervslivets kendskab til VE til proces-ordningen undersøgt. Evalueringen er udført af Rambøll. Læs mere om evalueringen i faktaarket eller den samlede rapport.