Vedvarende energi

Loven har til formål at fremme produktionen af energi ved brug af vedvarende energikilder.

Lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 om fremme af vedvarende energi.

Loven indeholder bl.a. regler om

  • pristillæg til vindmøller og andre VE-elproduktionsanlæg
  • ordninger, som skal fremme udbygningen med vindmøller (værditabs- og køberetsordningerne, grøn ordning og garantifond)
  • adgang til at udnytte energi fra vand og vind på havet
  • tilslutning af og sikkerhedsmæssige krav til vindmøller
  • regulering af elproduktion fra udbudte havvindmøller

Loven indeholder udelukkende regler, som vedrører VE-elektricitet. Regler, som er fælles for VE-elektricitet og elektricitet produceret ved fossile brændsler findes i elforsyningsloven.