Bekendtgørelser om støtte til solceller, husstandsmøller og andre mindre VE-anlæg sendes i høring

Energistyrelsen har sendt udkast til tre bekendtgørelser om regler vedr. solceller, husstandsmøller og andre mindre VE-anlæg i høring. Bekendtgørelserne indeholder bl.a. regler om, hvad der forstås ved fælles solcelleanlæg og fordeling af puljen på 20 MW årligt til private husstande, samt regler om flytning af hustandsvindmøller.
20. januar 2015

To af bekendtgørelserne har været i høring i foråret 2014, men genudsendes nu i kort høring, fordi der er foretaget en række ændringer.

Det forventes, at bekendtgørelserne kan sættes i kraft i februar 2015 samtidig med lov nr. 900 og lov nr. 641.

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere:

Bekendtgørelsen fastsætter vilkår for de støtteregler til solcelleanlæg, som blev vedtaget af Folketinget i lov nr. 900 af 4. juli 2013. Udkastet indeholder primært regler om:

  • Hvad der forstås ved fælles solcelleanlæg
  • Fordeling af puljen på 20 MW årligt til private husstande
  • Generelle regler om pristillæg, herunder ændring af pristillæg.

Læs høringsbrev og udkast til bekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller:

Bekendtgørelsen fastsætter regler for forhøjet pristillæg til en række mindre VE-anlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder. Der er tale om en udvidelse af den gældende bekendtgørelse nr. 1445 af 13. december 2013.

Læs høringsbrev og udkast til bekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.:

Bekendtgørelsen omhandler ændring af nettilslutningsbekendtgørelsen i relation til flytning af husstandsvindmøller.

Læs høringsbrev og udkast til bekendtgørelse

Eventuelle bemærkninger til de tre bekendtgørelser modtages snarest muligt og senest mandag den 26. januar 2015 kl. 12.00.