Pressemeddelelse

Energistyrelsen klar til at ophæve suspendering af borearbejdet i Vendsyssel

Total er i dag blevet meddelt, at borearbejdet i Vendsyssel kan fortsætte, når alle nødvendige tilladelser fra miljømyndighederne er indhentet.
12. maj 2015

Energistyrelsen afgjorde den 5. maj 2015, at borearbejdet i Totals og Nordsøfondens Vendsyssel-1 skulle indstilles, da styrelsen havde konstateret en overtrædelse af et vilkår i styrelsens godkendelse efter undergrundslovens § 28. Total havde benyttet et kemikalie, der ikke er omfattet af den eksisterende miljøvurdering.

Total blev derefter bedt om at redegøre for hændelsesforløbet, og for, hvordan selskabet fremadrettet ville sikre, at der ikke igen skete en overtrædelse af vilkårene.

Den 8. maj modtog Energistyrelsen redegørelsen fra Total, hvori Total har beskrevet, hvordan de vil sikre, at der ikke fremover sker fejl. Total har indført nye procedurer til kontrol af håndtering af kemikalier. Procedurerne omfatter lagerstyring med blandt andet daglige lister over hvilke kemikalier, der er på lageret, hvilke kemikalier, der anvendes, og i hvilke mængder. De kemikalier, der endnu ikke er godkendt til anvendelse, vil blive mærket tydeligt og vil blive opbevaret adskilt fra de godkendte kemikalier.

Samtidig vil Total fremover indsende en opgørelse over kemikalieforbrug og boremuddersammensætning sammen med den daglige borerapport til Energistyrelsen.

Energistyrelsen har i dag vurderet, at borearbejdet vil kunne genoptages, når miljømyndighederne har givet endelig godkendelse.