Pressemeddelelse:

Kystnære havmøller: Ny undersøgelse om Sejerø Bugt havvindmøllepark udsætter udbuddet

En ny miljøvurdering af Sejerø Bugt konkluderer, at det ikke helt kan udelukkes, at en havvindmøllepark vil kunne skade sortænderne i området. Energi-, forsynings- og klimaministeren udsætter fristen for endelige bud én måned og vil orientere energiforligskredsen om konklusionerne fra eksperterne.
10. marts 2016

Forskere fra Århus Universitet har sammen med konsulentfirmaet Niras revurderet miljøundersøgelserne for en eventuel havvindmøllepark i Sejerø Bugt. De involverede eksperter er kommet frem til det resultat, at det ikke kan udelukkes, at der kan være en påvirkning af havvindmølleparken ind i det nærtliggende fuglebeskyttelsesområde, som har sortænder på udpegningsgrundlaget. 

Energistyrelsen offentliggjorde i december VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt Havvindmøllepark, som konkluderede, at projektet kunne gennemføres på et indskrænket område og med visse afværgeforanstaltninger. [LINK]

Af hensyn til sikkerheden for de allerede udarbejdede konklusioner i miljøundersøgelserne af en eventuel havvindmøllepark i Sejerø Bugt og af hensyn til øvrige igangværende sager bestilte Energistyrelsen en tredjepartsvurdering af den metode, som blev anvendt i VVM-redegørelserne.

Da sagen har forsinket tidspunktet for, hvornår Energistyrelsen kan offentliggøre de endelige udbudsbetingelser, og dermed hvor lang tid byderne har til at forberede en budpris, har energi-, forsynings- og klimaministeren besluttet at udskyde fristen for bud til den 4. maj, indtil konsekvenserne er afklaret.

Konklusionerne fra begge ekspertgrupper ligger tæt på hinanden, men er landet på hver sin side i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt fuglebeskyttelsesområdet vil blive påvirket eller ej. Danmark er underlagt EU’s Habitatdirektiv, og reglerne om Natura 2000 foreskriver, at forsigtighedsprincippet tages i anvendelse, når der er tvivl om udfaldet.

Læs tredjepartsvurderingen "Common Scoter Assesment – Smålandsvarvandet and Sejerø Bugt Offshore Windfarms".

Fakta

  • Det kystnære udbud er en del af Energiaftalen fra 2012 og blev tilpasset med Vækstaftalen i 2014.
  • Inden udgangen af 2020 skal der opstilles 350 MW kystnære havvindmøller.
  • De første 11-12 år afregnes møllerne til højest 70 øre/kWh, hvorefter strømmen bliver solgt til markedspris.
  • 6 områder er blevet udpeget efter en screeningsproces; Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet, Bornholm, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.
  • VVM-redegørelserne for de øvrige områder Bornholm, Vesterhav Syd og Nord, Smålandsfarvandet og Sæby har ikke medført begrænsninger.
  • De resterende områder har opbakning fra de relevante kommuner.
  • Tre projektopstillere er blevet prækvalificeret til at deltage i udbuddet.