Pressemeddelelse:

Ny PSO fremskrivning: Lavere elpriser hæver PSO-niveauet de kommende år

Energistyrelsen har opdateret fremskrivningen over de kommende års PSO-udgifter. Afskaffelsen af grundbeløbet til de decentrale kraftvarmeværker kombineret med en stigende elpris betyder, at PSO-udgifterne vil falde frem mod 2020 på trods af den store udbygning med vindkraft på havet. Sammenlignet med den tidligere fremskrivning ligger PSO-udgifterne dog på et højere niveau på grund af lavere forventning til den fremtidige elpris.
7. marts 2016

Energistyrelsen har opdateret fremskrivningen af omkostninger til PSO for perioden 2016 – 2025 på baggrund af Basisfremskrivning 2015, der blev offentliggjort i december 2015. Frem mod 2020 ventes især bortfaldet af grundbeløbet til de decentrale kraftvarmeværker kombineret med en stigende elpris at betyde, at de samlede PSO-udgifter falder 9-14 pct. afhængigt af bl.a. de forudsatte elprisforudsætninger.

Frem mod 2020 falder PSO-opkrævningen 21-27 pct. De årlige PSO-opkrævninger er beregnet ud fra de årlige PSO-udgifter fratrukket de årlige generelle erhvervsrettede lempelser og de årlige erhvervsrettede lempelser målrettet el- og energiintensive virksomheder. Lempelserne løber til og med 2020, hvilket betyder, at PSO-opkrævningerne til og med 2020 er lavere end de reelle PSO-udgifter, hvorefter de to er ens.

I forhold til den tidligere fremskrivning fra marts 2015 forventes PSO-omkostningerne dog at ligge på et højere niveau, hvilket hovedsageligt skyldes en lavere forventning til den fremtidige elpris. Elprisen har især betydning for PSO-omkostninger knyttet til vindkraft på havet efter udbud, der modtager en fast afregningspris for produktionen i de første 11-12 år. Så når elprisen falder, så vokser PSO-udgifterne og omvendt.

Figur: Samlede PSO-opkrævninger i FM-Forløb (mio. kr., faste 2016-priser).

Figur: Samlede PSO-opkrævninger i FM-Forløb (mio. kr., faste 2016-priser).

Læs den opdaterede fremskrivning af PSO-omkostninger.