Nye spørgsmål fra Kommissionen om solcellestøtten

Europa-Kommissionen har fortsat ikke afgjort, hvorvidt solcellestøtten, som vedtaget ved lov nr. 900 af 4. juli 2013, er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Europa-Kommissionen har den 13. juni 2014 sendt nye spørgsmål til statsstøttesagen, som betyder, at Europa-Kommissionens afgørelse sandsynligvis ikke vil falde på denne side af sommerferien.
17. juni 2014

De midlertidigt forhøjede afregningssatser af relevans for overgangsordninger og den fremtidige pulje til private husstande på 20 MW i årene 2013-2017 jf. lov nr. 900 kan først sættes i kraft i det omfang og fra det tidspunkt, de godkendes af Europa-Kommissionen.

Udsættelsen af Europa-Kommissionens afgørelse betyder, at ansøgningsrunderne til puljerne til private husstande på 20 MW for 2013 og 2014 ikke kan gennemføres efter de tentative tidsfrister i efteråret 2014, som blev foreslået i udkast til ”bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere”, der blev sendt i offentlig høring den 12. marts 2014.

Energistyrelsen er i gang med at undersøge konsekvenserne af den forsinkede afgørelse for den danske solcellelovgivning, herunder udmøntning af puljerne til private husstande.