Pressemeddelelse

Olie- og gasselskaber inviteres til ny koncessionsrunde i Nordsøen

Energistyrelsen har offentliggjort vilkårene for nye tilladelser i 7. udbudsrunde, som åbner i dag. Selskaber opfordres til at komme med tilbud på områderne senest 20. oktober 2014.
24. april 2014

Energistyrelsen åbner 7. udbudsrunde for interesserede olie- og gasselskaber, der frem til 20. oktober 2014 inviteres til at ansøge Energistyrelsen om tilladelse til nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. De udbudte områder ligger dels i Centralgraven, hvor hovedparten af de danske felter hidtil er fundet, og dels i områderne længere mod øst, hvor der også er gjort oliefund i 6. udbuds­runde.

Energistyrelsens vurderinger peger på, at der stadig er meget olie og gas at finde i de danske områder. Den nye udbudsrunde vil bidrage til at opretholde kontinuiteten i efterforskningen i de kommende år og dermed fastholde og videreudvikle den viden og ekspertise, som selskaberne har oparbejdet om den danske undergrund.

Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg har den 11. april 2014 givet sin tilslutning til klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse om den forestående 7. udbudsrunde af arealer til efterforskning og indvinding af olie og gas, og herunder de vilkår, der vil gælde for tilladelserne, der bliver givet.

”Jeg er glad for, at partierne har givet sin opbakning til den nye udbudsrunde og de vilkår, der vil gælde i udbudsrunden. Jeg håber, at mange olie- og gasselskaber deler opfattelsen af, at det danske område fortsat er attraktivt og vil følge opfordringen til at søge om nye tilladelser. Dermed vil vi kunne fastholde et højt aktivitetsniveau herhjemme og skabe mulighed for at gøre nye fund, der udnytter den eksisterende infrastruktur i Nordsøen bedst muligt. Det kan bidrage til økonomisk vækst og nye indtægter til samfundet,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Nordsøfonden deltager på statens vegne i de nye koncessioner med en andel på 20 pct. og olieselskaberne med 80 pct. De foreslåede økonomiske vilkår for 7. udbudsrunde er de samme, der blev anvendt i 6. udbudsrunde, og som siden 1. januar 2004 har været gældende for Dansk Undergrunds Consortium (DUC) i overensstemmelse med Nordsøaftalen mellem regeringen og A.P. Møller – Mærsk. De konkrete arealer og vilkår vil blive offentliggjort i Statstidende, på Energistyrelsens hjemmeside og senere i EU-Tidende.

Miljøvurdering af runden

I forbindelse med forberedelsen af den kommende udbudsrunde er der gennemført en strategisk miljøvurdering. Miljøvurderingen har været i høring i Danmark og de øvrige nordsølande.

I løbet af høringsperioden er der indkommet i alt 839 høringssvar, hvoraf 829 er fra Tyskland.

Det samlede resultat og behandling af høringssvarene blev offentliggjort i en sammenfattende redegørelse i august 2013. Efter offentliggørelsen modtog Energiklagenævnet ca. 220 klager fra tyske borgere, NGO’er, kommuner etc. Energiklagenævnet stadfæstede den 21. februar 2014 Energistyrelsens miljøvurdering, hvorved processen omkring 7. udbudsrunde kunne fortsætte.

Tidligere og fremtidige udbudsrunder

Der har siden 1984 været afholdt seks udbudsrunder i Danmark. De første tre runder omfattede alle ikke-koncessionsbelagte områder i hele det danske område. De seneste tre udbudsrunder - 4. runde i 1995, 5. runde i 1998 og 6. runde i 2006 - omfattede alene Centralgraven med tilgrænsende områder, det vil sige området vest for 6°15’ østlig længde.

Den danske del af Nordsøen er et såkaldt modent område med veludbygget infrastruktur, men som stadig har et efterforskningspotentiale. For at den eksisterende infrastruktur kan udnyttes i forbindelse med udbygning af kommende fund og skabe større forudsigelighed for, hvornår selskaber har mulighed for at søge på de ledige områder vil der efter 7. udbudsrunde blive afholdt runder med et tidsinterval på omtrent ét år, dvs. ét år efter afslutning af den seneste runde.

Læs mere om vilkårene på www.oilgasin.dk og om Danmarks olie og gas på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

Energistyrelsen afholder et åbningsarrangement om 7. udbudsrunde for interesserede selskaber og relevante aktører den 26. maj 2014. For tilmelding, se under ’news’ på www.oilgasin.dk.