Positiv evaluering af energiforskningsprogrammerne

Ny evaluering viser, at energiforskningsprogrammerne under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har skabt eksport og beskæftigelse, ligesom programmerne har banet vejen for øget energi-effektivisering og fremmet udbredelsen af vedvarende energi.
12. oktober 2015

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med DAMVAD Analytics og EA Energy Analyses gennemført en omfattende evaluering af de tre programmer for forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for perioden 2007-14. Der er tale om programmerne EUDP, ForskEL og ELFORSK.

Evalueringen viser, at programmerne ved at støtte udvikling af ny energiteknologi har banet vejen for en øget energieffektivisering samt en øget udbredelse af anvendelsen af vedvarende energi. Hermed har programmerne medvirket til at styrke den grønne omstilling og skabe en reduktion i det samlede CO₂-udslip. Endelig har programmerne skabt omsætning, eksport og beskæftigelse i danske virksomheder.

Læs rapporten: Evaluering af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi.

Læs det tilhørende faktaark om evalueringsrapporten.