Pressemeddelse

Statsstøtten til biogas er afklaret med Kommissionen

Europa-Kommissionen har accepteret Danmarks fortolkning af mulighederne for at kombinere driftsstøtte og investeringsstøtte til biogas. Biogasanlæg vil dermed kunne få energiaftalens forhøjede støttesatser, selvom de har fået investeringsstøtte fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram eller fra andre statslige støtteordninger.
12. februar 2014

Europa-Kommissionen har accepteret, at driftsstøtte til brug af biogas til elproduktion og opgradering kan kombineres med anlægstilskud til biogasanlæg. Den tilbageværende juridiske uklarhed om energiaftalens biogasstøtte er dermed væk.

De nye støttesatser til biogas til elproduktion og opgradering blev statsstøttegodkendt af Kommissionen i november 2013. Godkendelsen var betinget af, at støttemodtagerne ikke samtidig modtog investeringsstøtte til de samme udgifter. Denne betingelse er fortsat gældende, men Kommissionen har nu accepteret Danmarks fortolkning af, hvornår der er tale om ”de samme udgifter”.

Konklusionen er, at driftstilskud til elproduktion og opgradering af biogas kan forenes med anlægstilskud til biogasproduktionsanlægget. Dette gælder også i tilfælde, hvor biogasanlæg og elproduktions- eller opgraderingsanlæg har samme ejer. Driftstilskud kan ydermere forenes med investeringstilskud til elproduktionsanlæg eller opgraderingsanlæg.

Biogasanlæg vil dermed kunne få energiaftalens forhøjede støttesatser, selvom de har fået investeringsstøtte fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Det samme er tilfældet, hvis investeringsstøtten kommer fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) eller fra andre statslige støtteordninger. Danmark har til gengæld forpligtet sig til at overvåge udviklingen med henblik på at undgå overkompensation.

Klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen siger:

Det glæder mig, at der nu er klarhed omkring energiaftalens forhøjede støtte til el og opgradering. En lang række eksisterende og planlagte biogasanlæg kan nu komme ud af ventepositionen og blive klar til at tage investeringsbeslutninger.  Det har vi arbejdet hårdt for, så vi er i sagens natur tilfredse med resultatet.

I 2014 består støtten til elproduktion af en fast afregningspris på 80,3 øre pr. kWh samt to pristillæg. I alt opnås en pris på 106,1 øre pr. kWh. Støtten til opgraderet biogas til naturgasnettet og renset biogas til bygasnet er 105,8 kr. pr. GJ målt i nedre brændværdi.  De nye støttesatser blev aftalt i forbindelse med energiaftalen fra marts 2012 og vedtaget af Folketinget i juni 2012. Tilskudsmodtagere, der har afventet afklaringen, kan forvente at få udbetalt den forhøjede støtte inden udgangen af februar.

Yderligere oplysninger: 

Kontorchef Flemming G. Nielsen, Energistyrelsen tlf. 33 92 76 15, fgn@ens.dk eller

Specialkonsulent Bodil Harder, Energistyrelsen tlf. 33 92 67 97, bha@ens.dk