Tre selskaber er prækvalificeret til at bygge kystnære havvindmøller

Energistyrelsen har prækvalificeret de tre bydere Wpd HOFOR Danish Offshore Consortium, European Energy Nearshore Consortium og Vattenfall Vindkraft A/S til at byde på at bygge op til 350 MW havvindmøller i det kystnære udbud.
9. juni 2015

Energistyrelsen modtog fem ansøgninger, hvoraf tre bydere er blevet godkendt til at deltage i de kommende udbudsforhandlinger.    

Det har været et krav i prækvalifikationsrunden, at byderne har kunnet dokumentere, at de lever op til visse tekniske og finansielle krav til at kunne deltage i udbuddet om at bygge havvindmølleparkerne. Kravene til prækvalifikation har været sat på et niveau, som skal sikre, at det er kvalificerede bydere, der får mulighed for at byde, så projekterne gennemføres til tiden og i rette kvalitet.

Da de kommende kystnære havvindmølleparker er af en mindre størrelse end Horns Rev 3 havvindmøllepark, er kravene på nogle områder sænket for dermed at tiltrække nye bydere til havvindmøllemarkedet. Målet har været at fremme konkurrencen både ved dette udbud og ved fremtidige udbud af havvind. Det kan lede til mere omkostningseffektive priser til gavn for de danske elforbrugere.

Det er Energistyrelsens vurdering, at denne strategi har bidraget til, at 2 af de 3 prækvalificerede bydere er nytilkomne i de danske havvindmølleudbud.

Baggrund
Udbuddet af kystnære havvindmøller er på 350 MW i alt, og der er 6 områder fordelt i de danske farvande, der konkurrerer om parkerne. Der må maksimalt være 200 MW i hvert område, undtagen på Bornholm, hvor der maksimalt må være 50 MW. Dermed ventes kun nogle af områderne at blive udnyttet. Hvilke områder, der vil blive udbygget, afgøres med afslutningen af udbuddet i foråret 2016.

Udbuddet af kystnære havvindmøller var en del af energiaftalen fra 2012, og parkerne skal stå færdige i 2020.