Fremtidens energisystem testes på Bornholm

Energinet.dk har besluttet at gennemføre en fuldskala demonstration af fremtidens elsystem på Bornholm

23. februar 2010
Af journalist Steen Hartvig Jacobsen

Hvordan skal et elsystem indrettes for at kunne håndtere 50 procent vedvarende energi, der produceres som vinden blæser og solen skinner? Det bliver det danske systemansvar Energinet.dk og andre interesserede beslutningstagere formentlig en hel del klogere på frem mod 2015. Energinet.dk har nemlig besluttet at gennemføre en fuldskala demonstration af et sådant elsystem på Bornholm, der allerede til næste år kan opfylde alle betingelserne for et sådant projekt.

77 procent vedvarende energi i 2025

Bornholm, der p.t. har 43.000 indbyggere, er udpeget til omdrejningspunkt for innovation og demonstration af fremtidens intelligente energisystem, fordi øens aktuelle energiproduktionsapparat har en sammensætning, der er meget interessant set i lyset af regeringens langsigtede målsætning om et samfund helt uden forbrug af fossile brændsler. Samtidig har øen med de mange feriehuse en meget stor andel elvarmeforbrugere, der kan indgå i forsøg med fleksibelt eller prisfølsomt elforbrug, og relativt mange af øens elforbrugere – ca. 300 - har et årligt elforbrug på mere end 100.000 kWh og er derfor allerede forsynet med timeaflæste elmålere.

Der er p.t. 35 land-vindmøller med en samlet effekt på 30 MW, der dækker 33 procent af den lokale energibalance. Dertil kommer solceller med en effekt på 7,7 kWp, et biogasanlæg med 100 kW eleffekt og biomasseværker med 37 MW eleffekt og 50 MJ/s varme. Der er via kommuneplaner skabt plads til flere nye land-vindmøller, Energinet.dk har bevilget ForskVE-støtte til et solcelleprojekt med en samlet effekt i første fase på 1 MWp, Biogasol har fået EUDP-støtte til et demonstrationsanlæg for 2. generations bioethanol (BornBioFuel), og øens fire olieforsynede varmecentraler skal omstilles til mere miljøvenlig drift med store varmepumper til grundlast og elpatroner til spidslast. På den baggrund ventes Bornholm i 2011 at have passeret milepælen med mere end 50 procent vedvarende energi fra de nuværende 43 procent.

Forsknings- og miljøchef Kim Behnke fra Energinet.dk, der har ansvaret for planlægningen af fuldskala demonstrationen, fremhæver, at der også er et stærkt folkeligt engagement i vedvarende energi på øen. Bornholms regionskommune har sammen med forsyningsselskabet Østkraft og det lokale erhvervsliv sat et strategisk mål om at gøre øen til ”Bright Green Island” med en andel af vedvarende energi på 77 procent i 2025 på vejen mod et CO2-neutralt energisystem.

Bornholm bedst i Europa

Da Bornholm også har gode betingelser for at gå i ”ø-drift”, fordi man kan afbryde søkablet til Sverige, er det formentlig et af de bedste – hvis ikke det mest oplagte – sted i Europa at demonstrere SmartGrid-strategien. Det mærker vi også hos Europa-Kommissionen, der har været meget interesseret i vores planer. Vi har derfor store forventninger til en ansøgning, som vi indsender 1. marts sammen med omkring 15 partnere fra Belgien, Holland, Tyskland, Frankrig, Spanien, Østrig, Norge og Schweiz.
Med dette EcoGrid-projekt vil vi gennemføre fuldskala forsøg på Bornholm i perioden 2011-2014 med at få den lokale elproduktion til at gå i balance med forbruget i et realtidsmarked, hvor vi skal kunne mobilisere både forbrugssteder og produktionsenheder til at levere regulerkraftydelser med fem minutters varsel. Vi skal udnytte IT for løbende at kunne efterspørge regulerkraftydelser på markedsøkonomiske vilkår, så vi hele tiden kan vælge de mest konkurrencedygtige leverandører, siger Kim Behnke.

Projektet har et samlet budget på 23 mio. EUR (ca. 175 mio. kr.), hvoraf EU ansøges om de 14 mio. (ca. 105 mio. kr.).

Intelligent opladning af elbiler

EcoGrid-projektet skal også udnytte resultaterne fra to aktuelle danske projekter. I EDISON-projektet udvikler og tester en projektgruppe under ledelse af Dansk Energi en infrastruktur med ladestandere, der i kraft af avanceret kommunikationsteknologi kan sikre forbrugerne grøn, billig eller hurtig energi til deres elbiler – alt efter forbrugernes foretrukne ønsker. Der arbejdes med det roaming-princip, som kendes fra mobiltelefoner, og målet er bane vej for, at kommende elbiler kan oplades på de tidspunkter, der er optimalt for det samlede elsystem. I en senere fase skal systemet også kunne trække el fra elbilernes batterier. Resultaterne kan få afgørende betydning bl.a. for Better Place/DONG Energys forretningskoncept for elbilsmarkedet.

Energinet.dk vil i EcoGrid-projektet også teste en cellecontroller, der med stor succes er udviklet i et projekt omkring Holsted, hvor der er eksperimenteret med ø-drift på 150 kV-nettet. Cellecontrolleren har været i stand til at reagere på enhver driftsbegivenhed med et sekunds varsel, og teknologien gør det muligt på sigt at lade computere overtage overvågning og styring af det samlede elsystem. På Bornholm vil celleprojektets forsøg med at reagere på tekniske signaler blive suppleret med prissignaler, så også almindelige forbrugere får mulighed for på økonomisk attraktive vilkår at levere regulerkraftydelser ved fx automatisk at afbryde varmepumper, elradiatorer, frysere og andre husholdningsapparater, når elprisen overskrider en aftalt grænse.

Sideløbende med disse aktiviteter går en projektgruppe under ledelse af DTU Elektro i gang med at afprøve, om elforbrug i større omfang kan bruge som regulerkraftydelser. Projektgruppen, der har fået støtte fra EUDP, vil for første gang i Danmark i større målestok teste den såkaldte DFR-strategi (demand as frequency controlled reserve) i op til 200 forbrugsapparater på Bornholm (flaskekølere i butikker og husholdningsapparater i boliger). I projektet udvikles måle- og kommunikationsudstyr, der kan mobilisere apparaterne som hurtig, fleksibel og prisbillig reserveeffekt for det lokale netselskab Østkraft. Projektet gennemføres i ca. to år fra juni 2010.