Telestatistik - første halvår 2015

Telestatistikken for første halvår 2015 indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. Om danskernes forbrug af mobil, internet og fastnet samt et afsnit om priser på mobil- og fastnettelefoni samt bredbånd. Disse data publiceres to gange årligt og er i første halvår 2015 baseret på indberetninger fra 134 teleselskaber.
januar, 2016

Hovedresultater fra telestatistikken

 
  • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s er mere end femdoblet fra 42.000 til 220.000 fra midten af 2014 og et år frem, og abonnementer med mindst 50 Mbit/s download har også haft en kraftig vækst på 144 pct. i samme periode. 
  • Fastnet bredbånd steg med 2,1 pct. fra midten af 2014 til midten af 2015. Bredbånd via fiber står fortsat for langt det meste af væksten med 53.000 nye abonnementer i perioden. 
  • Medianhastigheden for fastnet bredbånd download er steget med 19,6 pct. fra 22,1 Mbit/s i midten af 2014 til 26,5 Mbit/s i midten af 2015. 
  • Medianhastigheden for upload blev mere end fordoblet fra 2,7 til 5,7 Mbit/s fra midten af 2014 og år frem.
  • Det samlede antal mobilabonnementer (inkl. mobilt bredbånd via dongles) er i midten af 2015 8,4 mio., hvilket er 1,8 pct. højere end et år tidligere. 
  • Stigningen i den samlede mobile datatrafik har været på lidt over 41.000 TB fra første halvår 2014 til første halvår af 2015, hvilket svarer til en stigning på 85,2 pct. Dermed endte den mobile datatrafik på lidt under 90.000 TB i første halvår 2015
  • I første halvår 2015 er 46 pct. af den samlede mobile datatrafik fra LTE-nettet, mens de resterende 54 pct. fortsat up- og downloades via øvrige mobilnet.