Download færdige kort

Her kan du finde en række kort der kan downloades i billedformat, så de kan anvendes i præsentationer såvel som til plakater

El-infrastruktur i Danmark 2015

Oversigtskort som viser elproducerende værker, vindmøller og de overordnede transmissionsnet. Kan også downloades som pdf her.

 

 
 

Varmeforsyning i Danmark

Oversigtskort som viser varmeproducerende værker og forsyningsområder for fjernvarme og naturgas. Se mere om varmeforsyning her.

 

 

Faste biobrændsler hos kraftvarme- og varmeværker i Danmark

Kortet viser værker der benytter faste biobrændsler i produktionen. Se mere om bioenergi her. 

Elnetselskaber

Kortet viser grænserne for elnetselskaberne og er opdateret marts 2016. Se mere om elnetvirksomheder og netbevilling her.

 

 
 

Forsyningspligtbevillinger 

Kortet viser bevillingshavere for elforsyning og bevllingernes nuværende udløbsdato. Opdateret aug. 2015. Se mere om elforsyning her.
Biogasproducenter i Danmark

Kortet illustrerer placering og anlægstyper samt produktionens størrelse. Anlæg under opførsel er også inkluderet. Opdateret aug. 2015. Se mere om biogas i Danmark her.Download Geotermi i DanmarkGeotermi i Danmark

Kort som viser de danske geotermikoncessioner 2014. Se mere om geotermi i Danmark her.
 

Havmølleudbygningen i Danmark

Havmølleudbygningen i Danmark pr. juli 2012

Oversigtskort som viser status for havmølleudbygningen i Danmark - dels eksisterende havmølleparker, parker under opførelse samt politisk besluttede havmølleparker.


 

Download Energistrømme 2007

Danmarks Energistrømme 2014

Danmarks energistrømme er et kort der viser energiens bevægelser fra primær energi via konvertering til det endelige forbrug. Se mere om den årlige energistatistik her.
 
 

Download tidligere versioner:
Danmarks Energistrømme 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversigtskort over Danmarks El-infrastruktur anno 1985 og 2009
Kortene viser Danmarks elproducenter samt el-udlandsforbindelser i henholdsvis 1985 og 2009. Dette viser på overskuelig vis udviklingen fra central til decentral elproduktion i Danmark.

 

Download Energi i Danmark 2007/08Energi i Danmark 2007/08

Oversigtskort som viser el- og varmeproducerende værker, vindkraftanlæg samt de overordnede transmissionsnet i Danmark.