Årlig energistatistik

Energistyrelsens årlige energistatistik med opdaterede oplysninger om energiforsyning, konvertering og endeligt forbrug findes på denne side.

Foreløbig energistatistik 2015

Den foreløbige energistatistik for 2015 kan downloades her. Her findes statistik over produktion af primær energi, faktisk energiforbrug, korrigeret bruttoenergiforbrug, udledninger med videre.

Den endelige energistatistik publiceres i efteråret 2016.

Energistatistik 2014

Hele energistatistikken, diverse tabeller samt Energistyrelsens database fra årene 1972-2014 kan downloades i forskellige formater.

Publikationen kan i sin helhed downloades:

Figurerne der indgår i publikationen og tallene bag dem kan downloades:

Tidsserier og tabeller kan downloades:

Danmarks energistrømme 2014