Energistatistik: Definitioner og metodebeskrivelser

Energistyrelsen offentliggør på denne side beskrivelser af anvendte begreber, definitioner, metoder og ansvarsfraskrivelse ved udarbejdelsen af den danske energistatistik.

Begreber, definitioner og metoder

Begreber og definitioner
Afgrænsninger af energistatistikkens sektorer

Notat om opdatering af elhandelskorrektion

Biomasse metodepapirer (engelsk)

Statistiske opgørelser

Ansvarsfraskrivelse:

Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.