Danske nøgletal

Danske nøgletal for udviklingen i produktion og forbrug af energi, vedvarende energi, vindkraft, kraftvarme, energiintensitet og CO2-udledning

Nøgletal - Danmark - 2014

Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug

Bruttoenergiforbrug 755 PJ
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger 134 GJ
Energiintensitet, bruttoenergiforbrug/BNP 415 GJ/mio. kr
Endeligt energiforbrug 608 PJ
Endeligt energiforbrug pr. indbygger 108 GJ
Energiintensitet, endeligt energiforbrug/BNP 334 GJ/mio. kr
Befolkningstal 5,7 mio.
BNP (2000-priser, kædede værdier) 1818 mia. kr

Selvforsyning og olieandel

Selvforsyningsgrad energi i alt 90 %
Selvforsyningsgrad olie 127 %
Olieandel af bruttoenergiforbrug 37 %

Vedvarende energi - andele

VE-andel af endeligt energiforbrug (EU-opgørelse) 28,5 %
VE-andel af samlet elforsyning 53,4 %

Elsystemet

Elkapacitet    13 657 MW
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet   35,8 %
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion   61,1 %
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion   68,9 %

CO2-udledning fra energiforbrug

CO2- emission pr. indbygger, korrigeret        7,3 ton
CO2- emission pr. solgt kWh, korrigeret        401 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret         35 kg. pr. GJ
CO2- emission pr. solgt kWh, faktisk

        326

gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk

         37

kg. pr. GJ

*De korrigerede nøgletal for CO2-emissioner anvendes normalt, når man beskriver udviklingen over en perioden, og hvorimod de faktisk nøgletal for CO2- emissioner anvendes ved udarbejdelse af grønne regnskaber o.lign.