Arktisk Klima

De hastige globale klimaændringer er særligt tydelige i Arktis og påvirker det globale klima. Energistyrelsen deltager aktivt i klimaeffektovervågning gennem klimasamarbejde i Arktis og gennem administration af Klimastøtteordningen DANCEA
De arktiske lande har et fælles ansvar for det arktiske miljø. Derfor oprettede man i 1996 Arktisk Råd, som samarbejder om udvikling og miljøbeskyttelse i Arktis. Det danske Rigsfællesskab deltager i arbejdet.
Danmark har siden 1994 haft en miljøstøtteordning til Arktis. Ordningen kaldes Dancea og medvirker til, at Rigsfællesskabet lever op til sine forpligtelser i Arktisk Råd og andre relevante internationale fora.
Overvågning af det arktiske klima varetages blandt andet i regi af Arktisk Råd. Danmark er herunder involveret i AMAP, som er et program, der overvåger miljø- og klimaforhold i Arktis.
Forskningen i de Grønlandske klimatiske forhold bidrager til at skabe et forbedret overblik over klimaændringernes betydning for Arktis og for verden.
Undervisningsmateriale til 8.-10. klassetrin om klimaændringer i Arktis og hvad de betyder for livet på jorden.