Dancea klimastøtte

Danmark har siden 1994 haft en miljøstøtteordning til Arktis. Ordningen kaldes Dancea og medvirker til, at Rigsfællesskabet lever op til sine forpligtelser i Arktisk Råd og andre relevante internationale fora.

Dancea (Danish Cooperation for Environment in the Arctic) er opdelt i et program for miljøstøtte, som administreres af Miljøstyrelsen og et program for klimastøtte, som administreres af Energistyrelsen.

En stor del af den årlige klimastøtte tildeles hvert år de programmer for klimaovervågning, som udføres i Grønland af en række danske og grønlandske videns- og forskningsinstitutioner. Klimastøtteordningen har også støttet forskellige formidlingsprojekter om klimaændringer og klimaforskning. I højremenuen findes oversigter over de projekter, som har modtaget klimastøtte i årene 2008-2013.

Klimastøttens mål

De overordnede mål for indsatsen er:

  • At styrke forståelsen af de globale, regionale og lokale processer, der er styrende for arktiske klimaændringer.
  • At medvirke til kvalificerede fremskrivninger af ændringerne i Arktis og deres effekter som indspil til eventuelle tilpasninger.
  • Dokumentation af menneskeskabte klimaændringer i Arktis med specielt fokus på Grønland og området omkring Grønland.
  • At bidrage til forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer i Arktis med specielt fokus på Grønland og området omkring Grønland.
  • At bidrage med videnskabeligt funderede prognoser med hensyn til klimarelaterede ændringer i miljø og naturforhold, som vil kunne bidrage til relevante tilpasningsindsatser i Vestgrønland.

Klimastøttens indsatsområder

For at understøtte disse mål yder klimastøtten blandt andet støtte til:

  • GEM-programmet ved Zackenberg og ved Nuuk. Der gennemføres jævnligt et ”review” af måleprogrammet og de opnåede resultater.
  • Overvågningsprojekt af indlandsisen (Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet, PROMICE).
  • Opfølgning på yderligere behov i relation til klimamonitering og klimaeffektvurderinger.
  • Formidling om ordningens resultater og om klimaændringernes konsekvenser i Arktis.