International klimaovervågning

Overvågning af det arktiske klima varetages blandt andet i regi af Arktisk Råd. Danmark er herunder involveret i AMAP, som er et program, der overvåger miljø- og klimaforhold i Arktis.

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) følger overvågningen og forskningen i de arktiske egne tæt og udgiver løbende rapporter om natur, miljø og klima i Arktis. To gange har AMAP udgivet centrale videnskabelige rapporter, der beskriver og vurderer de samlede og nyeste forskningsresultater inden for arktiske klimaændringer. I 2005 udgav AMAP rapporten ‘Arctic Climate Impact Assessment’ (ACIA) og i 2011 rapporten ‘Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic’ (SWIPA).

Se korte udgaver af SWIPA-filmene:

SWIPA-rapporten, 2011

SWIPA-arbejdet sammenfatter den nyeste viden om, hvordan klimaændringerne i Arktis påvirker sne-, is og frostforholdene, og hvilken betydning ændringerne har for både de arktiske samfund og for resten af verden. Forskningen viser blandt andet:

  • Ændringer i snedække og havis betyder, at solens indstråling ikke reflekteres i samme grad som tidligere. Det betyder, at kloden som helhed optager mere varmeenergi fra solen.
  • Tøende permafrost forårsager, at store mængder af den meget stærke drivhusgas metan udledes.
  • Smeltende is fra gletsjere i Arktis bidrager i øget grad til globale havstigninger. SWIPA-arbejdet peger på, at vi må forvente globale havstigninger på mellem 0,9 og 1,6 meter i dette århundrede.

Forskningen fra SWIPA dannede i foråret 2011 baggrund for en videnskabelig konference – The Arctic as a Messenger for Global Processes – hvor mere end 350 forskere fra hele verden mødtes i København. Materiale fra konferencen kan findes på konferencens hjemmeside (se eksterne links).

ACIA-rapporten, 2005

Forskningen, som præsenteres i ACIA, viser, at de absolutte temperaturstigninger og konsekvenserne heraf er mere markante i højarktis, hvor gennemsnitstemperaturen om sommeren er under 5 grader, end andre steder på kloden. Det forventes, at temperaturen vil stige dobbelt så meget som det globale gennemsnit, og at det vil have væsentlige konsekvenser for dyr, planter og mennesker. De arktiske økosystemer er meget følsomme, og globalt set må man forvente, at klimaeffekter på økosystem-niveau først vil kunne registreres i det arktiske område. En lang række af de forudsigelser, som blev fremlagt i ACIA-rapporten, har efterfølgende vist sig at holde stik, men hastigheden hvormed ændringerne er sket betydeligt hurtigere end først antaget.