CO2-regulering i et historisk perspektiv

Store danske elproducenter var i perioden 2000-2004 omfattet af en dansk kvoteordning for CO2. Siden 2005 har elproducenterne været omfattet af EU's kvoteordning, som også omfatter en række andre producenter.

I juni 1999 vedtog Folketinget som opfølgning på elreformen Lov om CO2 kvoter for elproduktion. Loven betød, at der blev tildelt de enkelte elproducenter en årlig CO2-udledningstilladelse i perioden 2000-2003. Udledningstilladelserne var omsættelige og kunne opspares.

Hvis en udledningstilladelse blev overskredet, skulle der betales afgift til staten på 40 kr/ton CO2. Det var hensigten, at et evt. afgiftsprovenu skulle anvendes til energibesparelser. Lov om CO2 kvoter for elproduktion blev sat i kraft den 15. juli 2000 efter at Europakommissionen havde godkendt kvoteloven i april 2000.

EU's kvoteordning omfatter en bredere kreds af elproducenter samt producenter indenfor industri, varme og off-shore.