Luftfartsektoren er inkluderet i EUs CO2 kvotehandelssystem

Luftfartsektoren blev en fuldt integreret del af EUs CO2 kvote-handelssystem pr 1. januar 2012. Overvågning og indrapportering af CO2-udledning fra luftfart har fundet sted siden 2010.

Find information om rapportering, monitorering, verifikation mm. på den engelske version af siden.