Regeringens klimaplan

Det er regeringens mål, at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 pct. i forhold til niveauet i 1990. Regeringen lægger med Klimaplanen op til en bred dialog med Folketinget, erhvervslivet og civilsamfundet om, hvilke initiativer vi skal tage for at reducere drivhusgasudledningen.