Elbilpartnerskaber

Energistyrelsen har allokeret 40 mio. kr. til elbilpartnerskaber. Elbilpartnerskaber har til formål at fremme udbredelse og synligheden af elbiler. Energistyrelsen giver støtte køb af elbiler og etablering af ladeinfrastruktur.

40 mio. kr. til gennemførelse af elbilpartnerskaber i perioden 2013-15

Som en del af regeringens strategi for energieffektive køretøjer er der i energiaftalen fra 2012 afsat 40 mio. kr. til gennemførelse af partnerskaber for el til transport. Tanken med partnerskaberne er, at offentlige og private bilflådeejere går sammen om at etablere strategiske partnerskaber, der fremmer af udbredelse og synlighed af elbiler.

3 mio. kr. til elbilpartnerskaber i 2015

Energistyrelsen indkalder i løbet af efteråret 2015 til 3. ansøgningsrunde under partnerskabsordningen. Der er afsat 3,2 mio. kr. til støtte af elbilpartnerskaber i 2015.

Partnerskaber støttet i 2013 og 2014 fører til 2452 elbiler

I 2013 og 14 har Energistyrelsen støttet 8 strategiske elbilpartnerskaber med i alt godt 36 mio. kr. Partnerskaberne fører til 2452 nye elbiler i Danmark.

De støttede partnerskaber omfatter:

 • E.ON har fået støtte til at etablere en ladeinfrastruktur til et el-baseret bybilprojekt, som vil sørge for ladeinfrastruktur til 400 delebiler i Københavnsområdet.
 • Region Hovedstadens elbilpartnerskab sætter sammen med private virksomheder og kommunerne i regionen 954 elbiler på vejene. Partnerskabet har fået støtte i både 2013 og 2014.
 • Dansk Elbil Alliance og Insero E-moblity organiserer et partnerskab, hvor kommuner, virksomheder og organisationer har fået støtte til anskaffelse af samlet 473 elbiler. Partnerskabet har fået støtte i både 2013 og 2014.
 • Avis Danmark A/S har fået støtte til gennemførelse af et partnerskab, hvor AVIS tilbyder en attraktiv, målrettet og fleksibel leasing af 400 elbiler til kommuner, virksomheder og private.
 • LeasePlan leder et partnerskab, der skal afsætte 225 elbiler til kontorhoteller, kommunale flådeleasing og delebilsløsninger og virksomhedsflådeleasing.

Læs mere om elbilpartnerskaber støttet i 2013 og 2014.

Hvem kan søge om tilskud, og hvad gives der tilskud til?

Elbilpartnerskabsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning. Der skal være flere aktører

Tilskud gives til partnerskaber, som fremmer:

 • anvendelsen af elbiler,
 • elbilers synlighed, og
 • etablerer offentlig tilgængelig infrastruktur til opladning af elbiler.

Energistyrelsen kan give tilskud til:

 • køb eller finansiel leasing af elbiler, og
 • omkostninger til etablering af ladestandere/ladebokse.

Energistyrelsen kan desuden give tilskud til omkostninger, som er nødvendig for projektets gennemførsel. Dette begrænser sig til veldokumenterede og velafgrænsede poster relaterende til:

 • udarbejdelse af ansøgningsmateriale,
 • miljøundersøgelser,
 • udgifter til dataindsamling, kommunikation og rapportering om projektet og dets resultater

De nærmere regler for tilskudsordningen findes i bekendtgørelse nr. 1289 af 13. november 2013 om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v., samt ændringer af bekendtgørelsen af 03/11/2014 (BEK nr. 1170) og 20/11/2014 (BEK nr. 1219).