Forsøgsordning for elbiler

I energiaftalen fra marts 2012 er der afsat 15 mio. kr. i 2013-15 til videreførelse af forsøgsordningen for elbiler.

50 mio. kr. til forsøg med elbiler i perioden 2008-15

Fordelt på fire tilskudsrunder har Energistyrelsen i perioden 2008-12 støttet elbilforsøgsprojekter med samlet 35 mio. kr. Forsøgsordningen for elbiler fortsættes i 2013-15, hvor der fordelt på tre tilskudsrunder forventes at blive uddelt 5 mio. kr. årligt i støtte til forsøgsprojekter. Fra 2013 omfatter forsøgsordningen også forsøg med plug-in hybridelbiler.

Formålet med forsøgsordningen

Forsøgsordningen skal bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur. Ordningen skal bl.a. medvirke til at belyse mulighederne for indpasning af elbiler som et fleksibelt lager i det danske elsystem, der forbedrer både energiudnyttelsen og mulighederne for at indpasse fluktuerende vindkraft. Forsøgsordningen skal også bidrage til at belyse, hvilke barrierer der er i praksis for udbredelse af elbiler, og i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele og perspektiver.

Desuden skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser.

Hvem kan søge om tilskud, og hvad gives der tilskud til?

Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Energistyrelsen kan give tilskud til flådeprojekter, som gennemfører afprøvning og forsøg med elbiler. Tilskud gives primært til forsøg med personbiler og mindre varebiler, og i begrænset omfang til større varebiler, busser eller lastbiler. Tilskud kan søges til flådeejerens merudgifter til elbiler og ladeudstyr samt forsøgselementer.

Tilskud kan efter indkaldelse også gives til tværgående analyser eller aktiviteter, der understøtter gennemførelse af forsøgsordningen, herunder fælles dataindsamling og monitorering. Forsøgene gennemføres af større flådeejere, hvor flåden overvejende består af mindre køretøjer, køretøjer der ikke anvendes til store afstande og køretøjer som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.

De nærmere regler for tilskudsordningen findes i bekendtgørelse nr. 1142 af den 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler. Link til bekendtgørelsen finder du til højre.

Projekter og resultater

På de øvrige sider kan du finde oplysninger om aktuelle og tidligere gennemførte ansøgningsrunder, dataindsamlingen fra elbilerne samt erfaringer, resultater og analyser fra forsøgsordningen.

Energistyrelsen har fået udarbejdet en række korte film om projekter, der er støttet under forsøgsordningen. Du kan se en præsentation af projektet Test-en-elbil, hvor knap 1578 familier testede 198 elbiler gennem 3 år.

Du kan se flere korte film om elbilprojketer støttet under forsøgsordningen for elbiler her.