Alternative drivmidler i transportsektoren 2.1

Opdateringen af Energistyrelsens beregningsmodel for Alternative Drivmidler reducerer CO2 gevinsten ved at anvende af naturgas i især tung transport.

Energistyrelsen har opdateret beregningsmodellen for Alternative Drivmidler. Opdateringen er fagligt begrundet og vedrører især anvendelsen af naturgas til tung transport, hvor der dels er foretaget beregningstekniske ajourføringer og dels er ændrede forudsætninger. Sammenlagt betyder ændringerne en væsentlig reduktion af CO2 gevinsten ved at anvende af naturgas i især tung transport.

De væsentligste ændringer

  • Der er rettet en omregningsfaktor mellem diesel og naturgas.
  • Der anvendes nu EURO-normer i stedet for producentoplysninger, hvilket giver et lavere metanudslip.
  • Forventningen til gasmotorer til lastbiler og busser er efter anbefaling fra Trafikstyrelsen nedjusteret, så energieffektiviteten i stedet for at være på niveau med diesel ligger 13 % lavere i 2020 og 10 % lavere i 2030.

De opdaterede resultater

Den opdaterede CO2ækv. reduktion for busser og lastbiler ved at anvende ren naturgas i stedet for ren diesel uden iblanding af biobrændstof udgør nu 13 % i 2020, og 8 % i 2030.

For de lette køretøjer udgør den opdaterede CO2ækv. reduktion ved at anvende ren naturgas i stedet for ren diesel uden iblanding af biobrændstof nu 10 % i 2020, og 4 % i 2030.

I Danmark iblandes i dag 7 % biobrændstof i diesel og 5 % biobrændstof i benzin.

Beregningsmodellen for alternative drivmidler opdateres jævnligt

Model og dokumentation benyttes af interessenter på transport- og energiområdet. Beregningsmodellen blev senest opdateret januar 2012 efter en bred analyse- og høringsproces. Modellen indeholder et betydeligt antal forudsætninger og beregninger, i øjeblikket for 15 forskellige drivmiddelspor til lette køretøjer, 6 drivmiddelspor til lastbiler og 3 drivmiddelspor til busser.

For yderligere oplysninger kontakt: Specialkonsulent Michael Rask, tlf: 33 92 75 30, e-mail: mir@ens.dk eller fuldmægtig Henrik Duer, tlf. 33 92 68 28, e-mail: hdu@ens.dk