EUDP støtter ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier.
Danmark deltager i internationalt samarbejde om energiteknologi i EU og IEA.
EUDP støtter en række energiteknologier. Læs om de forskellige teknologier, deres udviklingspotentiale og strategien for den danske indsats på området.
Vurderinger af energiteknologiers indpasningspotentiale, modenhed, og udviklingspotentiale i det danske energisystem
Green Labs DK støtter etablering af storskala testfaciliteter til demonstration af nye klima- og energiteknologier. Læs nærmere om ordningens formål, baggrund, ansøgningskriterier mm.