Aktuelle EUDP ansøgningsrunder

2. generations bioethanol og DemoWind 2

EUDP indkalder ansøgninger til særpulje om produktion af 2. generations bioethanol

Teknologiudvikling og demonstration vedrørende produktion af 2. generations bioethanol

NB ÆNDRET INDSENDELSE AF ANSØGNING 

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder en særpulje på i alt 35 mio. kr., som specifikt er øremærket som tilskud til gennemførelse af projekter for teknologiudvikling og demonstration inden for produktion af 2. generations bioethanol til transportsektoren. Der er tale om genanvendelse af uforbrugte midler fra tidligere udbudsrunder, jf. den politiske aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006.

Ansøgningsfristen er onsdag den 14. september 2016, kl. 15.00. Ansøgninger under denne indkaldelse kan ikke indsendes efter dette tidspunkt.

Midlerne udmøntes i henhold til EUDP’s generelle formål, støttekriterier og regelsæt. Der henvises til den seneste indkaldelse af ansøgninger til EUDP af januar 2016 med tilhørende vejledning til ansøgningsskema. Se indkaldelse og vejledning mv. til højre under Dokumenter. De relevante ansøgningsdokumenter er omtalt nedenfor under Indsendelse af oplysninger.

Ansøgninger kan kun indsendes med e-mail som følge af portalfejl. Ansøgninger indsendes att. jbu@ens.dk med kopi til eudpsekr@ens.dk. Ansøgningsfilerne skal suppleres med filen med de grunddata, som ikke indsendes via portalen. 

Afgørelse om tilsagn eller afslag forventes meddelt ansøgere primo december 2016.

Yderligere oplysninger:

Projektkonsulent Jan Engelbreckt Bünger, jbu@ens.dk, tlf. 33-927589.

 

Ansøgninger om støtte til projekter inden for offshore vindenergi - DemoWind 2 (ERA-NET Cofund)

I indkaldelsen af ansøgninger til EUDP 2016 i januar 2016 annoncerede EUDP ansøgningsrunden DemoWind 2 – Delivering Cost Reduction in Offshore Wind, der er et europæisk initiativ til fremme af udvikling og demonstration af innovative teknologier, der kan bidrage til omkostningsreduktioner af offshore vindenergi.

Frist for projektforslag (Outline Proposal - Stage 1) var 5. maj 2016.   De danske deltagere i Stage 1 ansøgninger, som på baggrund af vurderingen af disse ansøgninger inviteres til deltagelse i Stage 2, skal indsende en fuld ansøgning til EUDP senest den 11. august 2016 kl 15.

Der er afsat ca. 7 mio. EURO som tilskud til danske projektdeltagere i de projekter, som findes støtteværdige (samlet EU og EUDP støtte). Midlerne udmøntes i henhold til EUDP’s generelle regelsæt. Der henvises til den seneste indkaldelse af ansøgninger til EUDP af januar 2016 med tilhørende vejledning til ansøgningsskema. Se indkaldelse og vejledning under Dokumenter her på siden.

Ansøgninger skal indsendes via EUDP´s ansøgningsportal. Ved registrering af ansøgningen på portalen anvendes medarbejdercertifikat med nøglekort. Se nærmere samt link til portalen i afsnittet om ansøgningsportalen her på siden.

Afgørelse om tilsagn eller afslag forventes meddelt ansøgere ultimo september 2016.

Yderligere oplysninger:

EUDP Sekretariatet v. Hanne Thomassen.

e-mail: hth@ens.dk  - tlf: 33 92 67 78

For oplysninger om udbuddet henvises i øvrigt http://www.demowind.eu/pages/joint-calls-8.html

 

Ansøgningsportal

Ansøgninger skal indsendes på ansøgningsportalen (åbner ultimo januar):

·         For at oprette ny ansøgning, klik her.

·         For at se eksisterende ansøgninger, klik her.

Ansøgere skal oprette sig som brugere på portalen ved brug af Nem-id. Som ansat i en virksomhed eller på en forskningsinstitution skal ansøger derfor anskaffe en medarbejder-signatur med nøglekort, se nærmere på: https://www.nemid.nu/dk-da/erhverv/. Nøglefil kan ikke anvendes i den foreliggende version af portalen.

Ifølge NETS's hjemmeside bestilles NemID medarbejdersignatur med nøglekort af virksomhedens NemID administrator, dvs. den første i virksomheden, der får en medarbejdersignatur. I særlige tilfælde kan der efter aftale med EUDP midlertidigt anvendes CPR nøglekort.

Budget/teknologi-område skal vælges ved oprettelse af en ansøgning. Valget har kun betydning, såfremt der ansøges til en særpulje.

Udfyld bilag først: På portalen skal udelukkende angives et begrænset antal grunddata om ansøgningen (titel, deltagere og projektbudget). Selve ansøgningen udgøres af de bilag, der er nævnt nedenfor. Når bilagene er udarbejdet, mangler ansøger kun at oprette sig som bruger på portalen, angive projektets grunddata på portalen, og at vedhæfte alle bilag og indsende. 

Indsendelse af ansøgninger

Følgende dokumenter skal udfyldes ved brug af filer til højre under dokumenter:

  • ansøgningsskema med projektbeskrivelse
  • et projektbudget (excel fil)
  • en tidsplan i form af et GANTT diagram (excel fil)

Endvidere skal ansøgningen omfatte:

  • CV’er i relevant omfang
  • erklæringer om deltagelse
  • evt. øvrige relevante bilag

(bemærk at der højst kan vedhæftes 10 bilag. så det er hensigtsmæssigt at samle fx CV’er og erklæringer i en PDF-fil).

Alle bilag skal vedhæftes på portalen, når grunddata og projektbudget er udfyldt på portalen. Se også vejledning til ansøgningsmaterialet til højre under dokumenter. 

 

EUDP regler for udbetaling af støtte

Se evt. regler for udbetaling af støtte. Læs mere her

 

EUDP’s generelle bevilling 2016

EUDP's generelle bevilling for 2016 samt en særpulje til energieffektiv transport blev udbudt med ansøgningsfrist 7. april 2016. I denne indkaldelse indgik endvidere støtte til ERA-NET COFUND projekter.

Der er i 2016 omkring 165 mio. kr. til støtte til teknologiprojekter. Der er ikke yderligere generelle runder i 2016. Ansøgningsfrist(er) i 2017 fastsættes ultimo november 2016.

 

Seneste indkaldelse af ansøgninger - EUDP 2016 - ansøgningsfrist er passeret

Ansøgningsfristen er passeret, men dokumenterne er fortsat tilgængelige på hjemmesiden.

I indkaldelsen angives hvilke aktiviteter og hvilke teknologier, der kunne søges støtte til, hvem der kunne søge, vurderingskriterier, krav til virksomhedens eget bidrag samt tidsforløb.

  • EUDP: omkring 165 mio. kr. til støtte af teknologiprojekter. I dette beløb indgår evt. støtte til ERA-NET COFUND projekter inden for områderne biomasse og vindenergi.
  • Særpulje vedr. energieffektiv transport: 7,9 mio. kr.

Indkaldelsen af ansøgninger til EUDP 2016 kan ses til højre under dokumenter.

 

Smart Innovation:  

DTU tilbyder gratis bistand til etablerede SMV’er i Region Hovedstaden med mindst 8 ansatte til gennemførelse af b.la. energiprojekter. Bistand ydes til effektiv udveksling af viden i forbindelse med udvikling af et højteknologisk koncept eller prototype på baggrund af specialviden fra DTU. Processen understøttes af forretningsrådgivere. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Scion DTU her

 

Fokus på standarder

Læs nærmere om Dansk Standard og muligheder for rådgivning mv. Læs mere her