Søg tilskud fra EUDP

EUDP's ansøgningsfrist i 2016 var 7. april 2016 kl. 15. Der var i 2016 omkring 165 mio. kr. til støtte til teknologiprojekter. I runden indgår støtte til ERA-NET COFUND projekter og en særpulje til energieffektiv transport. Der gennemføres kun én runde i 2016. Ansøgningsfrist i 2017 fastsættes ultimo november 2016.

Indkaldelse af ansøgninger - EUDP 2016 - frist er passeret

I indkaldelsen angives hvilke aktiviteter og hvilke teknologier, der kan søges støtte til, hvem der kan søge, vurderingskriterier, krav til virksomhedens eget bidrag samt tidsforløb.

  • EUDP: omkring 165 mio. kr. til støtte af teknologiprojekter. I dette beløb indgår evt. støtte til ERA-NET COFUND projekter inden for områderne biomasse og vindenergi.
  • Særpulje vedr. energieffektiv transport: 7,9 mio. kr.

Indkaldelsen af ansøgninger til EUDP 2016 kan ses til højre under dokumenter. Ansøgninger indsendes via ansøgningsportalen, se nedenfor. Portalen åbner ultimo januar, men de tre filer (se nærmere nedenfor under ansøgningsmateriale), der skal bruges til en ansøgning, kan hentes til højre under dokumenter

 

Ansøgningsportal

Ansøgninger skal indsendes på ansøgningsportalen (åbner ultimo januar):

·         For at oprette ny ansøgning, klik her.

·         For at se eksisterende ansøgninger, klik her.

Ansøgere skal oprette sig som brugere på portalen ved brug af Nem-id. Som ansat i en virksomhed eller på en forskningsinstitution skal ansøger derfor anskaffe en medarbejder-signatur med nøglekort, se nærmere på: https://www.nemid.nu/dk-da/erhverv/. Nøglefil kan ikke anvendes i den foreliggende version af portalen.

Ifølge NETS's hjemmeside bestilles NemID medarbejdersignatur med nøglekort af virksomhedens NemID administrator, dvs. den første i virksomheden, der får en medarbejdersignatur. I særlige tilfælde kan der efter aftale med EUDP midlertidigt anvendes CPR nøglekort.

Budget/teknologi-område skal vælges ved oprettelse af en ansøgning. Valget har kun betydning, såfremt der ansøges til en særpulje.

Udfyld bilag først: På portalen skal udelukkende angives et begrænset antal grunddata om ansøgningen (titel, deltagere og projektbudget). Selve ansøgningen udgøres af de bilag, der er nævnt nedenfor. Når bilagene er udarbejdet, mangler ansøger kun at oprette sig som bruger på portalen, angive projektets grunddata på portalen, og at vedhæfte alle bilag og indsende. 

Indsendelse af ansøgninger

Følgende dokumenter skal udfyldes ved brug af filer til højre under dokumenter:

  • ansøgningsskema med projektbeskrivelse
  • et projektbudget (excel fil)
  • en tidsplan i form af et GANTT diagram (excel fil)

Endvidere skal ansøgningen omfatte:

  • CV’er i relevant omfang
  • erklæringer om deltagelse
  • evt. øvrige relevante bilag

(bemærk at der højst kan vedhæftes 10 bilag. så det er hensigtsmæssigt at samle fx CV’er og erklæringer i en PDF-fil).

Alle bilag skal vedhæftes på portalen, når grunddata og projektbudget er udfyldt på portalen. Se også vejledning til ansøgningsmaterialet til højre under dokumenter. 

EUDP regler for udbetaling af støtte

Se evt. regler for udbetaling af støtte. Læs mere her

Fokus på standarder

Læs nærmere om Dansk Standard og muligheder for rådgivning mv. Læs mere her