EUDP - Energiteknologisk udvikling og demonstration

EUDP støtter ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier.

EUDP 2016

Der gennemføres en ansøgningsrunde i 2016 med ansøgningsfrist 7. april kl. 15. Indkaldelsen kan ses på siden "Søg tilskud".

Der inkom 96 ansøgninger med en samlet støtte på 430 mio. kr. og samlede bugetter på 715 mio. kr. inkl. særpuljen vedr. transport. Se oversigt over ansøgningerne under dokumenter.

ERA NET Cofound DemoWind og BestF3

EUDP deltager i 2016 i EU´s ansøgningsunder for DemoWind-2 og Biomasse BestF3. Nærmere oplysninger herom indgår i EUDP´s indkaldelse af ansøgninger til anøgningsrunde EUDP.

Tilsagn til BIPV-projekter i 2015

EUDP's bestyrelse har på bestyrelsesmødet d. 25. september givet tilsagn til fem projekter under særpuljen for bygningsintegrerede solceller. Desuden er der givet to tilsagn til projekter fra forårets ansøgningsrunde samt en ekstrabevilling. Se evt. projekterne i oversigten vedr. 2015-II.

 EUDP ansøgningsrunde 2015-II 

Bestyrelsen har den 8. december 2015 truffet afgørelse om de 87 ansøgninger, som blev modtaget i runde 2015-II inkl. de tre særpuljer. En oversigt over de støttede projekter kan finds til højre under dokumenter.

De støttede projekter kan i øvrigt ses på energiteknologi.dk

Energiåret - status 2015

Læs årsrapporenen for de danske energiforskningsprogrammer. 16 sider med mål og resultater for den danske energiforskning.

EnergiForsk 2015

Den senest afholdte årlige EnergiForsk-konference blev afholdt i København d. 2. juni 2015.Se præsentationer fra dagen og video af oplæg på programmernes fælles hjemmeside energiforskning.dk

EnergiForsk 2016 planlægges afholdt 12. maj 2016.

Nordisk Energiforskning udvælger projekter til anden fase

Nordisk Energiforskning (NEF) har udvalgt 3 projekter blandt de ti projekter, som deltog i pre-proposal til støtte. I alt modtog NEF 96 projektforslag for samlet 2,2 mia. norske kroner. Læs mere på NEF’s hjemmeside

EU Sustainable Energy Awards

Tidsfrister for EUSEW deltagelse er:

  • Ansøgning om Award: 9. marts 2016
  • Ansøgning om bidrag  til session i "networking villag": 9.marts 2016
  • Indsende "Energy Day": 31. maj 2016

Se næremere her.

Overblik over støtteordninger

De danske programmer har i fællesskab udgivet publikationen Energiteknologi – overblik over støtteordninger, der skal hjælpe potentielle ansøgere til at blive klogere på, hvilken ordning der er den rigtige for dem.

 

  •