Bølgeenergi

Bølgeenergianlæg har potentiale til at kunne levere et væsentligt bidrag til fremtidens energiproduktion, og der arbejdes ihærdigt med udviklingen af mange forskellige typer bølgekraftanlæg rundt om i verden. Erfaringerne viser, at det er muligt at producere energi fra bølger, men også at der kræves en fortsat målrettet og langsigtet udviklingsindsats for at gøre prisen for den producerede strøm konkurrencedygtig.

Bølger

Forsknings - og Udviklingsarbejde i Danmark

Bølgekraftanlæg skal kunne producere energi både ved lave vindhastigheder og små bølger og i stormvejr og hård sø. De skal også kunne håndtere de fysiske belastninger, som havet udsætter dem for, og de skal have en minimal indvirkning på dyre- og plantelivet. Udviklingsarbejdet i Danmark koncentrerer sig om at udvikle forbedrede anlægskoncepter og om at afprøve lovende principper i større skala på havet.

Partnerskab for Bølgekraft

Partnerskabet for Bølgekraft blev etableret under EUDP projektet ”Ny strategi for bølgekraft gennem industrielt partnerskab” i 2011. Herunder blev der udarbejdet en ny strategi for udvikling og demonstration af bølgekraft i Danmark. I strategien blev de væsentligste fælles indsatsområder beskrevet, som partnerskabet anser nødvendige for den videre udvikling af bølgekraftområde.