Grøn Energi

Vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

Download Klimakommissionens rapport:

Grøn Energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

Download dokumentationsdel til Klimakommissionens samlede rapport:

Dokumentationsdel: Grøn energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler.

Klik her for at se baggrundsrapporter.

Klik her for at finde retteark til dokumentationsdelen.