Vores energi

Energiudspillet ’Vores energi’. var SRSF-regeringens oplæg til forhandlingerne om energiaftalen for 2012-2020

SRSF-regeringen foreslog i sit energiudspil en række initiativer inden for energieffektiviseringer og vedvarende energi.

Med energiaftalen, der blev indgået 22. marts 2012, er en lang række af SRSF-regeringens initiativer besluttet og implementeres.

Læs ’Vores energi’. 

Læs energiaftalen

Faktaark og baggrundsnotater finder du i boksen til højre.

Med initiativerne i SRSF-regeringens energiudspil 'Vores energi' tages store skridt mod målet om 100 pct. vedvarende energi i 2050.

Med 'Vores energi' var det SRSF-regeringens hensigt at fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst.

Det langsigtede mål er en omstilling til et energi- og transportsystem, der er 100 pct. baseret på vedvarende energi.

Allerede i 2020 vil initiativerne i udspillet føre til massive energibesparelser og betyde, at halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug er dækket af vindkraft. Samtidig vil vi være godt på vej mod helt at udfase kul fra danske kraftværker i 2030, og dække hele el- og varmeforsyningen med vedvarende energi i 2035.

Milepæle på vejen mod 2050

SRSF-regeringens milepæle i 2020, 2030 og 2035 skal sikre fremdrift mod det langsigtede mål i 2050.

Det var SRSF-regeringens mål, at halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind i 2020. Implementeres initiativerne i 'Vores energi' opfyldes målet med 52 pct. vind i el-forbruget i 2020.

Det var SRSF-regeringens klimapolitiske mål at nå en reduktion på 40 pct. af de samlede drivhusgasudledninger i 2020 i forhold til 1990. Med initiativerne i 'Vores energi' når Danmark op på en drivhusgasreduktion på 35 pct. i 2020 i forhold til 1990. For at nå op på 40 pct. fremlægges i 2012 en klimaplan med en strategi for yderligere tiltag.

I 2030 er det målet, at kul er udfaset fra de danske kraftværker, og at oliefyr er erstattet at vedvarende energiformer som opvarmning i husholdninger. Med initiativerne i 'Vores energi' vil det danske kul-forbrug allerede være reduceret med 65 pct. i 2020 i forhold til i dag. Initiativerne vil også resultere i en halvering af antallet af oliefyr i 2020 i forhold til 2010.

I 2035 skal el- og varmeforsyningen ifølge SRSF-regeringen være dækket af vedvarende energi. Med initiativerne i 'Vores energi' halveres anvendelsen af fossile brændsler til el og varme fra 2010 til 2020.

Vedvarende energi i transportsektoren vil nå op på godt 10 pct. i 2020.

Oplæg til energiforhandlinger

'Vores energi' var SRSF-regeringens oplæg til energiforhandlingerne om  energiaftalen for årene 2012 og frem.

Læs materiale fra energiforhandlingerne her.

Udspillet bygger videre på den tidligere VK-regerings Energistrategi 2050.

Udspillet blev offentliggjort 25. november 2011.

Læs pressemeddelelsen og materiale til offentliggørelse her.

Vil du vide mere?

Læs dokumentationen for de samlede effekter af udspillet eller klik på fakta-arkene til højre.

Dokumentationen for de samlede effekter af den tidligere VK-regerings Energistrategi 2050 kan læses her.