Klima- og Energipakken

EU's Klima- og Energipakke har til formål at sikre, at EU-landene når i mål mht. at reducere udledning af drivhusgasser og fremme af vedvarende energi.

Den 23. januar fremlagde Kommissionen et oplæg til en klima- og energipakke. Pakken er Kommissionens svar på en opfordring fra det Europæiske Råd i marts 2007.

Klima- og energipakken indeholder en række tæt forbundne forslag, som har til formål at sikre, at EU-landene når i mål mht. at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 pct. inden 2020, herunder at indfase 20 pct. vedvarende energi i EU's samlede energiforbrug inden 2020 samt forøge andelen af vedvarende energiformer i transportsektoren med 10 pct. inden 2020.

Klima- og energipakken indeholder følgende forslag til fælles EU-lovgivning:

I december 2008 blev der opnået politisk enighed om Klima- og energipakken på Det Europæiske Råds topmøde, og den er senere blevet vedtaget af Europa-Parlamentet.