Find en virksomhed i Affaldsregistret

I Affaldsregistret finder du oplysninger om hvilke genanvendelsesanlæg, kommunale behandlingsanlæg, indsamlervirksomheder m/u forbehandlingsanlæg, transportører, forhandlere og mæglere der kan håndtere og modtage dit affald.

Affaldsregistret indeholder lister over alle registrerede virksomheder, der håndterer affald. Du kan søge i forskellige affaldsfraktioner på tværs af regioner og landegrænser og på forskellige former for virksomheder. Ved hver virksomhed er oplyst kontaktinformation.

Du behøver ikke at logge ind for at få adgang til listerne.